пʼятниця, 20 липня 2018 р.

ЭКСПАНСИЯ МРАКОБЕСИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ


За первые десять лет существования украинского буржуазного государства религиозная сеть в Днепропетровской области увеличилась в четыре раза и к осени 2001г. составляла 737 религиозных организаций, представляющих свыше 30 конфессий, религиозных течений и вероисповеданий. За этот же срок правящая пробуржуазная бюрократия возвратила религиозным организациям 40 бывших культовых сооружений, в которых, как правило, размешались клубы заводов и фабрик, а также музеи. Так, в 2001г. президент    Л. Кучма лично посетил открытие главной синагоги в Днепропетровске, которая вновь, через 80 лет, разместилась в «своем» здании, ликвидировав при этом клуб бывшей имени Володарского (теперь производственное объединение «Мрія») швейной фабрики.
«Благодаря поддержке областной исполнительной власти» - как отмечал в своем праздничном послании 24.08.2001г. архиепископ Днепропетровский и Павлоградский Ириней (УПЦ МП), - «построено 56 новых культовых сооружений и продолжается строительство 15 новых православных храмов…».
Промышленный пролетариат, этот, по совсем недавним клише КПССовской пропаганды, «самый передовой класс советского общества», «строитель коммунизма», никоим образом не сопротивляется этой экспансии мракобесия. Ни один рабочий коллектив не поднял свой голос протеста против того, что вместо заводского клуба будет теперь «храм божий» той же УПЦ МП. Наоборот, судя по все возрастающей среди рабочих популярности православной церковной обрядности и православных церковных праздников, которые в светском украинском государстве почему-то являются государственными праздниками, пролетариат эту экспансию поддерживает.   В свете этих тенденций по прежнему остаются актуальными слова Маркса о том, что «религия есть самосознание и самочувствование человека, который  или еще не обрел себя, или уже себя потерял.»  

О. ДУБРОВСКИЙ
Январь-2002


четвер, 12 липня 2018 р.

«Завдає шкоди патріотичному та інтернаціональному вихованню трудящих…» Як Щербицький і Кравчук вдруге засудили Василя Шахрая. Документи Політбюро ЦК КПУНа початку 90-х років, коли я навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, один з наших викладачів на лекції якось зазначив, що Леонід Макарович Кравчук та його колеги із фракції Компартії у Верховній Раді УРСР, які в 1991 р. підтримали Акт проголошення незалежності України, продовжують справу націонал-комуністів 20-х років. Дійсно тоді в суспільстві посилився інтерес до цієї теми, до постатей та спадщини Миколи Скрипника, Олександра Шумського, Миколи Хвильового, Василя Шахрая тощо. От чи дійсно їх твори діставали зі спецхранів та спецфондів та вивчали Леонід Кравчук та інші номенклатурні діячі з правлячої бюрократії УРСР, що на початку 90-х стала «національною елітою» незалежної держави, - маємо великі сумніви.
Але принаймні у 1988 р. майбутньому першому президенту незалежної України таки довелося зайнятися справою «націонал-ухильника В. Шахрая». До сторіччя з дня народження Василя Шахрая 27 лютого 1988 р. тодішній офіціоз газета «Радянська Україна» вмістила статтю київського професора Юрія Марковича Гамрецького «Як люблять свою матір». Стаття була написана в популярному тоді стилі викриття білих плям радянської історії, відновлення незаслужено забутих та репресованих імен і жодним словом не торкалась «націонал-ухильництва». Василь Шахрай в ній  був представлений як справжній революціонер-більшовик, борець за Радянську владу в Україні, член першого радянського уряду України  - Народного Секретаріату 1917-1918 рр., який загинув у 1919 р. від рук білогвардійців[1].
Але всього лиш через місяць ця стаття потрапила на розгляд до Політбюро ЦК КПУ. Проект постанови, прийнятої 30 березня 1988 р., підписаний особисто Володимиром Васильовичем Щербицьким, вказував, що стаття має на меті безсумнівну реабілітацію діяча, що займав антиленінські позиції в національному питанні, шкодить патріотичному та інтернаціональному вихованню трудящих. Відповідним партійним органам було доручено вжити всіх необхідних заходів, щоби не допустити появи подібних публікацій[2]. Контроль за виконанням цього рішення було доручено завідувачу відділом агітації і пропаганди ЦК КПУ Леоніду Кравчуку. Переглядаючи теку із матеріалами засідань Політбюро ЦК КПУ того часу – фактично вищого (хоч і не формального) органу влади в республіці, дивуєшся як одні й ті самі люди затверджували, наприклад, подання до ЦК КПРС про присудження Софії Ротару звання «народний артист СРСР», постанови про нагородження «передовиків соціалістичного змагання» чи про відрядження представника УРСР на міжнародну конференцію з питань безпеки морського дна на Ямайку та боролися із «націонал-ухильником В. Шахраєм».
Пізніше, дослідивши справу Василя Шахрая у колишньому партійному архіві Інституту історії партії при ЦК КПУ (нині ЦДАГОУ), я переконався, що все, що написано було в статті Юрія Гамрецького дійсно правда. Василь Шахрай був одним з лідерів більшовиків України 1917 р., членом Головного комітету РСДРП(б) – Соціал-Демократії України, головував на першому засіданні Центрального Виконавчого Комітету Рад України в грудні 1917 р. та був обраний народним секретарем (міністром) військових справ першого українського радянського (совітського) уряду. Але це не вся правда. Василь Шахрай виявився єдиним з членів цього уряду, хто наважився поставити Леніну питання про справжнє ставлення більшовиків до незалежності України, про розходження між гаслами про право всіх націй на самовизначення аж до відокремлення та реальною політикою Кремля в Україні та щодо України. «Чи можна бути більшовиком й обстоювати самостійну Україну?» - запитував Василь Шахрай у написаному спільно із полтавським більшовиком Сергієм Мазлахом памфлеті «До хвилі. Що діється на Україні та з Україною», виданому окремою книгою у Саратові на початку 1919 р.
«Ми любемо Росію і Україну, любемо так, як люблять свою матір, — щастя і доля Росії й України є нашим щастям, нашою долею. В них ми любимо всю людність. Нова Росія і нова Україна — дві рівноправні сестри, дві вільні країни, дві незалежні, самостійні і в той же час об'єднані спільними інтересами, пошаною чемности одна до одної, — ось до чого стремимо ми, ось чим боліємо ми, ось до чого закликаємо ми, ось що дає нам виправдання в тому, що ми насмілилися звернути увагу робітників і селян до своїх думок, до своїх «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»[3]. Автори закликали до створення Української Комуністичної партії для боротьби за самостійну соціалістичну Україну.
Перший раз за ці свої погляди Василь Шахрай поплатився в березні 1919 р., коли ЦК КП(б)У на чолі із Георгієм Пятаковим виключив його та його товариша Сергія Мазлаха із партії «за дії спрямовані проти партії». Пізніше й саму книгу «До хвилі» було вилучено із обігу. Другий раз його засудив майже через 70 років в добу «гласності» й «перебудови» знову ж таки вищий орган КПУ тепер на чолі із Володимиром Щербицьким. Парадокс, але мабуть цими двома постановами, Компартія України зробила для своєї заборони в незалежній Україні більше, ніж усі сучасні декомунізатори разом узяті, бо довела, що ніякої рівноправності між Росією та Україною не визнає, і що фактично КПУ була лише обласною організацією Російської Комуністичної партії.
Юрій Маркович Гамрецький захистив докторську дисертацію на тему «Ради робітничих депутатів України в 1917 р.» в Києві у 1970 р., але попри наявність  у нього вже декількох опублікованих монографій та десятків наукових статей ВАК СРСР іще шість років вирішував, чи присуджувати йому ступінь доктора історичних наук. В 1988 р. Юрій Гамрецький таки виконав постанову Політбюро ЦК КПУ, і більше його публікацій на цю тему не було. Принаймні в Україні. В 1992 р. він емігрував до США, де й помер у 2003 р. А Леонід Макарович Кравчук живий і досі.

Андрій Здоров.

Отже документи з Центрального державного архіву громадських об'єднань України. 

Проект  постанови ЦК КПУ  від 30 березня 1988 р. за підписом першого секретаря  ЦК КПУ В.В. Щербицького.ЦДАГОУ. Ф. 1., Оп. 11. Спр. 1848. Арк. 57-58.


Додаток до постанови Політбюро ЦК КПУ від 30 березня 1988 р. 

 ЦДАГОУ. Ф. 1., Оп. 11. Спр. 1848. Арк. 59.


Постанова Політбюро ЦК КПУ від 30 березня 1988 р. Протокол № 62, п. 5.
 

ЦДАГОУ. Ф. 1., Оп. 11. Спр. 1846. Арк.11-13.

Див. також:
Визит Щербицкого на Опытный трубный завод в 1980 г.
Сергій Мазлах, Василь Шахрай. До хвилі.
Василий Шахрай - народный секретарь по военным делам Украинской рабоче-крестьянской республики[1]Гамрецький Ю. «Як люблять рідну матір...» // Радянська Україна. – 1988. – 27 лютого.
[2] Центральний державний архів громадських обєднань  України. Ф.1. Оп. 11. Спр. 1846. Арк. 11-13; Спр. 1848. Арк. 57-58.

субота, 7 липня 2018 р.

Загадки постсоветской политэкономии
К ПОЛОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА в начале ХХІ века.

По официальным данным, в Днепропетровске, этой «второй столице» Украины, по состоянию на лето-2001, в материальном производстве по прежнему занято огромное количество людей – 480 тыс. человек. Тем же летом, 108-ми тысячам из них задерживалась выплата заработной платы. Так, на 10.06. 2001 общая задолженность по зарплате по городу составляла 100 млн. гривен. В то же время темпы погашения долгов по зарплате на промышленных предприятиях Днепропетровска летом-2001 упали до 2% от аналогичных показателей 2000г.. Из общей суммы задолженности 62 млн. гривен, - это долги предыдущих лет, остальное, т.е. около 40%, - «набежало» уже в 2001г.  75% общей задолженности по зарплате промышленным рабочим приходится теперь на акционерные и частные предприятия, – ситуация, прямо противоположная той, которая имелась в середине 90-х годов по неплатежам зарплаты в промышленности. Тогда, с большим отрывом по объемам задерживаемой зарплаты и по срокам ее задержки, лидировали государственные предприятия.  Это прямой результат почти полного отсутствия экономического сопротивления промышленного пролетариата. Опыт прошедшего десятилетия показал новоиспеченным украинским частным капиталистам – держателям (или управляющим) основных, контрольных, блокирующих и т.п. крупных пакетов акций различных ОАО, что рабочий класс беспомощен и беззащитен, что он оказался несостоятельным даже в деле защиты своего статуса наемного работника-пролетария. Оказалось, что можно многими месяцами, да что там, годами(!) безнаказанно не нести никаких расходов на покупку рабочей силы (Например,  в 1999-2000 г.г.  годичная задолженность по зарплате была обычным делом на заводах и фабриках Днепропетровска. Задержка в два-три года была менее распространена, но не являлась уникальным явлением. Максимальные сроки с задержкой заработной платы в Украине – пять лет!).  


Автор у стана ХПТПВ в 2005 г.
Наибольшие долги по зарплате промышленным рабочим – в металлургии и это при том, что металлургия является сейчас наиболее интенсивно работающей отраслью украинской промышленности. Металлургический полуфабрикат (все сортаменты проката и труб) является основной статьей украинского экспорта, дающей, по различным данным от 40 до 47% инвалютных поступлений в казну украинского буржуазного государства. Этот экспорт  осуществляется в таких масштабах и по таким низким ценам, что дает повод буржуазии России, Западной Европы и Северной Америки поднимать тревогу по поводу демпинговой экспансии продукции украинской металлургии. По сравнению с 2000г. прибыль металлургических предприятий Днепропетровской области (заводы и комбинаты в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе и Новомосковске) в 2001г. возросла в три раза(!) и составила 2,5 млрд. гривен. Все это означает, что в отрасли сложилась благоприятная экономическая конъюнктура для борьбы наемного труда за улучшение своих позиций в его взаимоотношениях с капиталом. Но вместо этой борьбы наблюдаются явления, не поддающиеся, наверное, рациональному  объяснению: имея, как правило, текущую задержку по зарплате в несколько месяцев, а также огромные суммы невыплаченной до сих пор зарплаты за вторую половину 90-х годов, рабочие-металлурги в 2001г. трудятся интенсивнее, чем когда-либо за все предыдущее десятилетие…
И никаких забастовок, никакого сопротивления, никакой пролетарской борьбы нет уже несколько лет!
Промышленный пролетариат, в условиях задерживаемой зарплаты, соглашается на интенсификацию труда! Одновременно он предоставляет буржуазии беспроцентный кредит через все ту же задержку с выплатой зарплаты, позволяя ей при этом извлекать АБСОЛЮТНУЮ прибыль!
Какой чудовищный политэкономический смысл имеют эти явления!
Наиболее яркий пример: в Днепропетровске пальму первенства по задерживаемой зарплате среди металлургических предприятий уверенно держит ОАО «Металлургический завод им. Петровского» (легендарная «Брянка» 100-летней давности – старейшее предприятие отрасли в Приднепровье,  «флагман черной металлургии Украины», «визитная карточка Днепропетровска», как до сих пор, штампами КПССовской пропаганды, пишет городская буржуазная пресса). Государственный пакет акций завода до октября 2001г. управлялся фирмой «Приват-Интертрейдинг», дочерней структурой «Приватбанка». По состоянию на июнь-2001 задолженность по зарплате рабочим здесь составляла 22,5 млн. гривен (из них, к примеру, за 1999г. – 8,5 млн. гривен), при реализации продукции за первое полугодие 2001г. на сумму в 350млн. гривен. Износ основных фондов предприятия достигает 70-80% и при этом не делается каких-либо капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию производства. Как признала «Позиция» - еженедельный печатный орган областного совета «официальных» профсоюзов (Она осмелилась сделать это только через несколько месяцев после того, как Фонд Госимущества Украины лишил фирму «Приват-Интертрейдинг» права на управление государственным пакетом акций завода!), – фирма «Приват-Интертрейдинг» «проводила политику выжимания из завода последних соков». В этих условиях, в мае-2001, при текущей трехмесячной задержке зарплаты и до сих пор не погашенных огромных долгах  по зарплате за предыдущие годы, в сталеплавильном и прокатном производстве завода были достигнуты АБСОЛЮТНЫЕ РЕКОРДЫ по производительности труда, о чем сообщали городские СМИ…
Подобные явления шокируют, они ломают понятия о противоречиях между наемным трудом и капиталом, о наемном труде, как таковом.
Какими политэкономическими терминами и формулами описать такой процесс?!
Какова стоимость и цена рабочей силы пролетария, которому не платят зарплату?!
Какова функция зарплаты, если рабочий может довольно длительный срок не получая ее, жить и работать, производя новую стоимость?!
Что  в таких случаях происходит с переменным капиталом, который капиталисту нужно было бы авансировать на покупку рабочей силы?!
Не теряет ли в таком случае свой смысл такая фундаментальная категория, как прибавочная стоимость?!
Какова степень(норма) эксплуатации неоплачиваемого труда?!
Капиталистическая ли это эксплуатация; наемный ли это труд?!  
Как в таком случае происходит воспроизводство капиталистического способа производства?!
Является ли вообще такой способ производства капиталистическим?!
Каковы возможные рамки и пределы такой экономической модели?!
Вопросов много, но наши левые интеллектуалы не спешат на них отвечать, хотя вполне может быть, что они их вообще не замечают…
Ни классическая буржуазная, ни марксистская политэкономия даже не ставили таких вопросов, так  как у ее представителей не было никаких эмпирических данных, говорящих о том, что при капиталистическом способе производства такое возможно. Наша «постсоветская» реальность еще нуждается в теоретическом осмыслении.

О. Дубровский
Январь-2002.
ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ. *

ОАО «Днепропетровский завод прокатных валков»(ДЗПВ). Июль-2000. В вальцелитейном цехе закончена некоторая модернизация шаролитейной машины и цеховое начальство неформальным образом сообщает рабочим о наличии у предприятия очень больших заказов на чугунные шары.
Утром 20.07.2000, на разнарядке, начальник цеха г-н Бойко уже знакомит рабочих с официальным документом – распоряжением по вальцелитейному цеху. Этот документ, в некотором смысле уникален, - даже рабочим, за спиной у которых многие годы «советской» фабрично-заводской каторги, не приходилось слышать ничего подобного. Итак, распоряжение доводило до сведения рабочих напряженные планы дирекции завода по производству чугунных шаров и очерчивало круг организационных мероприятий по обеспечению двухсменной работы шаролитейной машины с пофамильным перечислением всех рабочих, которые будут в этом задействованы. И, наконец, самое главное: «Выполнение сменных заданий по отливке шаров является обязательным. Невыполнение сменных заданий будет рассматриваться как саботаж, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до увольнения.».