вівторок, 15 серпня 2017 р.

Зовнішня торгівля України товарами у І півріччі 2017 рокуДержавна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua оприлюднила експрес доповідь  від 14.08.2017 № 321/0/08.2вн-17 "Зовнішня торгівля України товарами у І півріччі 2017 р."

У І півріччі 2017р. експорт товарів становив 20652,0 млн.дол. США, імпорт –  22533,7 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2016р. експорт збільшився на 24,2% (на 4029,6 млн.дол.), імпорт – на 29,9% (на 5183,8 млн.дол.). Негативне сальдо становило 1881,7 млн.дол. (у І півріччі 2016р. також негативне – 727,5 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,92 (у І півріччі 2016р. – 0,96).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 217 країн світу.
Експорт до країн Європейського Союзу зріс на 26,1 % і становив 39,8 % загального експорту товарів з України, експорт до країн СНД зріс на 24,6 % і становив відповідно 15,8 % українського експорту. Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 24 % і становив 42,3 % українського імпорту, імпорт товарів з СНД  зріс на 34, 4 % і становив 21,8 % всього імпорту в Україну. 
Найбільшими експортерами товарів з України були: Російська Федерація - 1931,5 млн. долл. США або 9,4 % всього експорту з України, Туреччина - 1257,4 млн. долл. або 6,1 % та Польща - 1256 млн. долл. або 6,1 %.
Найбільшими імпортерами товарів в Україну були: Російська Федерація - 2985,4 млн. долл США або 13, 2 % імпорту, Німеччина - 2628,4 млн. долл. або 11,7 % та Китай - 2563,7 млн. долл або 11,4 % усього імпорту.
Товарна структура експорту України виглядає так. Найбільші статті експорту становлять недорогоцінні метали та вироби з них - 23,0 % ( в тому числі чорні метали - 19,8 %, це понад 4 млрд. долл. США), продукти рослинного походження - 20,7 % (в тому числі зернові культури - 16, 1 %), жири та олії рослинного походження -12,1 %, мінеральні продукти - 9,6 %, машини та механізми також 9,6 %. 
Найбільшими статтями імпорту в Україну були : палива мінеральні (нафта, газ та їх продукти) - 23 %, машини та механізми - 19,5 %, продукти хімічної та пов"язаних із нею галузей - 14,1 %.
Таким чином у світовій економіці Україна залишається перш за все постачальником продукції первинної обробки та сільського господарства, що свідчить про її залежне неоколоніальне становище. Товарна структура зовнішньої торгівлі України за І півріччя 2017 р.

Назва
товарів
Розділ та код УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
млн.дол.
США
у % до         І півріччя
2016
у % до
загального
обсягу
млн.дол.
США
у % до         І півріччя
2016
у % до
загального
обсягу
 Усього

20652,0
124,2
100,0
22533,7
129,9
100,0
 у тому числіЖивi тварини; продукти тваринного походження
I
492,5
155,1
2,4
311,7
101,3
1,4
Продукти рослинного походження
II
4275,4
124,5
20,7
742,1
99,3
3,3
у тому числізернові культури
10
3315,2
122,7
16,1
113,2
97,5
0,5
Жири та олії тваринного або рослинного походження
III. 15
2489,9
127,0
12,1
119,8
106,6
0,5
Готові харчові продукти
IV
1421,7
133,6
6,9
798,1
102,0
3,5
Мінеральні продукти
V
1976,8
161,4
9,6
5519,9
170,7
24,5
у тому числіпалива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
27
355,5
160,8
1,7
5172,4
176,8
23,0
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
VI
765,6
102,9
3,7
3179,3
114,2
14,1
у тому числіфармацевтична продукція
30
89,1
109,5
0,4
795,8
106,6
3,5
добрива
31
65,9
34,4
0,3
546,0
145,0
2,4
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
VII
229,1
123,0
1,1
1479,8
110,2
6,6
Шкури необроблені, шкіра вичищена
VIII
71,3
118,4
0,3
118,9
116,4
0,5
Деревина і вироби з деревини
IX
552,5
97,2
2,7
106,4
125,7
0,5
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
X
233,2
90,2
1,1
443,1
100,4
2,0


Продовження
Назва
товарів
Розділ та код УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
млн.дол.
США
у % до         І півріччя
2016
у % до
загального
обсягу
млн.дол.
США
у % до         І півріччя
2016
у % до
загального
обсягу
Текстильні матеріали та текстильні вироби
ХI
350,4
108,6
1,7
802,6
113,8
3,6
Взуття, головні убори, парасольки
XII
88,7
107,7
0,4
126,5
106,7
0,6
Вироби з каменю, гіпсу, цементу
XIII
167,5
124,8
0,8
292,5
111,8
1,3
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
XIV. 71
22,6
131,6
0,1
22,2
86,1
0,1
Недорогоцінні метали та вироби з них
XV
4749,4
123,4
23,0
1358,4
131,3
6,0
у тому числічорні метали
72
4081,6
122,0
19,8
501,1
137,3
2,2
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
XVI
1976,1
114,4
9,6
4397,9
128,1
19,5
реактори ядерні, котли, машини
84
774,9
105,5
3,8
2593,3
124,3
11,5
електричні машини
85
1201,2
121,1
5,8
1804,6
133,8
8,0
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
XVII
304,3
115,8
1,5
1988,9
158,0
8,8
у тому числізасоби наземного транспорту, крім залізничного
87
71,2
112,2
0,3
1908,2
156,6
8,5
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
XVIII
64,1
101,5
0,3
311,3
136,1
1,4
Рiзнi промислові товари
ХX
315,2
130,9
1,5
301,5
116,4
1,3
Твори мистецтва
XXI. 97
0,1
122,0
0,0
0,3
61,8
0,0
Товари, придбані в портах

2,6
151,6
0,0
98,3
139,4
0,4

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за І півріччя 2017 р.Експорт
Імпорт
Сальдо
млн.дол. США
у % до       І півріччя
2016
у % до
загаль-
ного
обсягу
млн.дол. США
у % до       І півріччя
2016
у % до
загаль-
ного
обсягу
Усього
20652,0
124,2
100,0
22533,7
129,9
100,0
–1881,7
у тому числіАвстрiя
246,5
155,0
1,2
224,8
90,0
1,0
21,7
Азербайджан
162,6
162,3
0,8
174,7
1171,8
0,8
–12,1
Алжир
198,9
273,0
1,0
0,2
5,0
0,0
198,7
Бельґiя
148,5
174,8
0,7
257,0
120,1
1,1
–108,5
Бiлорусь
526,2
140,8
2,5
1450,5
114,9
6,4
–924,3
Болгарiя
192,3
94,5
0,9
83,6
116,0
0,4
108,7
Велика Британія
263,3
161,8
1,3
386,6
119,7
1,7
–123,3
В’єтнам
44,3
115,7
0,2
153,5
113,7
0,7
–109,2
Грецiя
100,9
130,2
0,5
126,9
149,9
0,6
–26,0
Грузiя
178,6
110,0
0,9
28,4
115,4
0,1
150,2
Єгипет
1086,8
95,8
5,3
45,3
149,1
0,2
1041,5
Iзраїль
312,7
131,7
1,5
98,5
90,7
0,4
214,2
Iндiя
1138,0
145,5
5,5
264,4
117,6
1,2
873,6
Iндонезiя
75,2
57,4
0,4
125,5
118,3
0,6
–50,3
Iрак
238,8
120,6
1,2
0,0
0,0
238,8
Iсламська Республіка Iран

Республiка
390,7
161,2
1,9
15,3
85,6
0,1
375,4
Iспанiя
696,2
130,2
3,4
266,4
110,2
1,2
429,8
Iталiя
1183,4
127,3
5,7
677,2
112,7
3,0
506,2
Казахстан
176,1
88,1
0,9
179,4
90,9
0,8
–3,3
Канада
22,7
176,3
0,1
161,9
193,8
0,7
–139,2
Китай
909,5
82,3
4,4
2563,7
126,3
11,4
–1654,2
Корея, Республіка
127,8
119,4
0,6
147,8
123,3
0,7
–20,0
Литва
185,1
167,6
0,9
247,5
147,4
1,1
–62,4
Ліван
198,8
122,8
1,0
0,8
128,4
0,0
198,0
Молдова, Республіка
286,7
133,8
1,4
29,9
141,9
0,1
256,8
Нiдерланди
773,5
148,5
3,7
281,3
111,2
1,2
492,2
Нiмеччина
722,8
105,3
3,5
2628,4
138,4
11,7
–1905,6
   Oб'єднанi Арабськi Емiрати                                                                         
181,7
147,3
0,9
27,3
79,7
0,1
154,4
Польща
1256,0
125,9
6,1
1530,2
129,3
6,8
–274,2
Портуґалiя
172,1
141,6
0,8
25,7
105,9
0,1
146,4
Росiйська Федерацiя
1931,5
126,4
9,4
2985,4
141,5
13,2
–1053,9
Румунiя
399,6
113,7
1,9
223,0
122,4
1,0
176,6
Саудiвська Аравiя
199,4
130,0
1,0
85,5
121,9
0,4
113,9
Словаччина
286,8
134,8
1,4
211,5
104,8
0,9
75,3
США
378,5
242,6
1,8
1343,7
159,6
6,0
–965,2
Таїланд
111,2
68,1
0,5
84,6
107,1
0,4
26,6
Туреччина
1257,4
123,9
6,1
575,9
111,5
2,6
681,5
Угорщина
599,3
111,8
2,9
508,1
122,5
2,3
91,2
Францiя
206,7
95,3
1,0
829,7
124,7
3,7
–623,0
Чехія
336,6
126,0
1,6
349,8
125,4
1,6
–13,2
Швейцарiя
89,1
214,6
0,4
798,0
315,6
3,5
–708,9
Швецiя
43,2
141,2
0,2
205,6
110,2
0,9
–162,4
Японiя
101,2
116,2
0,5
333,9
145,5
1,5
–232,7
Довідково:Країни СНД
3263,8
124,6
15,8
4909,7
134,4
21,8
–1645,9
Країни ЄС
8217,9
126,1
39,8
9525,8
124,0
42,3
–1307,9 

Немає коментарів:

Дописати коментар