неділю, 21 липня 2019 р.

Зайнятість населення та зовнішня торгівля України в 2018 р.Останнім часом серед українських лівих часто можна почути, що Україна перейшла із розряду промислово розвинених країн до числа аграрних відсталих країн. Іноді це поєднується із ностальгією по часам СРСР, іноді – по часам правління Януковича до Майдану 2013-2014 рр.
Розглянемо офіційні дані Держстату України про зайнятість та зовнішню торгівлю України. Чисельність зайнятих в економіці України скорочується приблизно таким ж темпами, як і чисельність населення України, що повязано із соціально-економічними та демографічними причинами, старінням населення, а також виїздом значної частини працездатного населення на заробітки за кордон. Звичайно певний відбиток на ці процеси наклала й війна на сході України.
Зростання частки зайнятих у сільському господарстві та зменшення зайнятих у промисловості почалося ще в 90-ті роки й продовжилося останніми роками. На 1990 р. в аграрному секторі Української РСР працювало 19,7 % усіх зайнятих, на 1995 р. вже в незалежній Україні - 22,5 % зайнятих, в 2013 р. – 17,5 %,  в 2018 р. – 17,9 % зайнятих в економіці (без тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу)[1]. Як бачимо, частка зайнятих в сільському господарстві так і не досягла навіть пятої частини усіх зайнятих.  Частка зайнятих у промисловості в 2013 р. становила 16,8%, в 2018 р. – 14,8%  усіх зайнятих в економіці України. Для порівняння в сільському господарстві розвинених країн частка зайнятих ще наприкінці ХХ ст. зменшилася до рівня менше десятої частини усіх зайнятих: на 1989 р. в Італії – 9 %, в Японії – 8 %, у Франції – 6%, в Західній Німеччині – 4%, США – 3%, у Великобританії – 2 %[2]. Загалом у світі зростає частка населення, зайнята в невиробничій сфері: торгівлі, обслуговуванні, фінансах, управлінні, освіті, телекомунікація тощо.

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2018 роках1Описание: http://www.ukrstat.gov.ua/english/x.bmp
(КВЕД-2010)
(тис. осіб)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Усього зайнято
19261,4
19314,2
18073,3
16443,2
16276,9
16156,4
16360,9
Сільське, лісове та рибне господарство
3308,5
3389,0
3091,4
2870,6
2866,5
2860,7
2937,6
Промисловість
3236,7
3170,0
2898,2
2573,9
2494,8
2440,6
2426,0
Будівництво
836,4
841,1
746,4
642,1
644,5
644,3
665,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
4160,2
4269,5
3965,7
3510,7
3516,2
3525,8
3654,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
1150,9
1163,6
1113,4
998,0
997,2
991,6
995,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
326,7
328,9
309,1
277,3
276,7
276,3
283,0
Інформація та телекомунікації
297,9
299,9
284,8
272,9
275,2
274,1
280,3
Фінансова та страхова діяльність
315,8
306,2
286,8
243,6
225,6
215,9
214,0
Операції з нерухомим майном
322,2
314,3
286,1
268,3
255,5
252,3
259,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
504,1
493,6
456,0
422,9
428,1
415,8
437,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
343,9
343,3
334,3
298,6
304,3
297,9
304,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
1003,62
962,3
959,52
974,52
973,1
979,7
939,3
Освіта
1633,2
1611,2
1587,7
1496,5
1441,4
1423,4
1416,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1181,4
1171,8
1150,5
1040,7
1030,4
1013,6
995,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
225,6
226,5
221,2
207,9
201,6
199,8
196,9
Інші види економічної діяльності
414,3
423,0
382,2
344,7
345,8
344,6
355,2
 1 Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено на основі комплексної оцінки шляхом інтеграції даних вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, державних статистичних спостережень підприємств і адміністративної звітності. Дані за 2012-2018 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, з 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
2 Ураховано кількість тимчасових працівників, які були залучені до підготовки та проведення виборів: у 2012 році – до Верховної Ради України; у 2014 році – Президента України та до Верховної Ради України; у 2015 році – депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Описание: http://www.ukrstat.gov.ua/img/ua/line.gif

В 2013 р. експорт товарів з України становив 63,3 млрд. дол., імпорт в Україну – 76, 9 млрд. дол. Найбільшими статтями експорту були недорогоцінні метали та вироби з них – 17,5 млрд. дол. або 27,8 % ( в тому числі чорні метали – 14,3 млрд. дол. або 22,6 %), продукти рослинного походження – 8,9 млрд. дол. або 14 % ( втому числі зернові культури – 6,4 млрд. дол. або 10 %), мінеральні продукти – 7,5 млрд дол. або 11,8 %, машини, обладнання та механізми – бл. 7 млрд. дол. або 11 %. 
      В 2018 р. після пяти років війни та втрати Криму й значної частини Донбасу експорт з України становив 47,3 млрд. дол., імпорт  в Україну  - 57,2 млрд. дол. Найбільшими статтями експорту залишаються: недорогоцінні метали та вироби з них – 11,6 млрд. дол. або 24,6 % (в тому числі чорні метали – 9,9 млрд. дол. або 21 %), продукти рослинного походження  - 9,8 млрд. дол. або 20,8 % (в тому числі зернові культури – 7,2 млрд. дол. або 15,2 %), жири та олії – 4,5 млрд. дол. або 9,5 %, мінеральні продукти – 4,3 млрд. дол. або 9,2 %, машини, механізми та обладнання -  4,6 млрд. дол. або 9,8 %. Загалом продукція сільського господарства становила 33,3 % українського експорту, готові харчові продукти 6,4 %, разом – 39,7 %. Продукція переробної промисловості (без харчової)  - 46,7 %, добувної промисловості (мінеральні продукти) – 9,2 %, отже разом промислова продукція – 55,9 % усього українського експорту.
Таким чином Україна зберігає досить потужних промисловий потенціал та кваліфіковану робочу силу, попит на яку зростає в країні значно швидше, ніж відбувається її відтворення, а ціна (заробітна плата) значно нижче за реальний прожитковий мінімум. Подальша доля української економіки та її людського потенціалу залежить не тільки від внутрішніх обставин в самій Україні, але й від тенденцій світової економіки та світового ринку, а також здатності українських найманих працівників обстоювати свої права та боротися за підвищення ціни робочої сили на внутрішньому ринку.


Зовнішня торгівля товарами України в 2018 р.
(повна версія тут.)

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до 2017
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до 2017
у % до загального обсягу
Усього
47334987,0
109,4
100,0
57187578,0
115,3
100,0
у тому числі


I. Живі тварини; продукти тваринного походження
1210638,3
109,2
2,6
917988,8
125,5
1,6
01 живі тварини
45786,6
100,2
0,1
71823,6
125,1
0,1
02 м’ясо та їстівні субпродукти
645982,3
121,6
1,4
167663,2
149,7
0,3
03 риба i ракоподібні
24981,4
94,7
0,1
549534,7
120,7
1,0
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
480947,4
97,3
1,0
106458,0
125,4
0,2
05 інші продукти тваринного походження
12940,6
115,3
0,0
22509,3
103,4
0,0
II. Продукти рослинного походження
9886060,4
107,3
20,9
1529221,1
111,8
2,7
06 живі дерева та інші рослини
4442,8
112,3
0,0
33977,0
125,1
0,1
07 овочі
235682,7
100,1
0,5
106191,3
139,7
0,2
08 їстівні плоди та горіхи
228564,1
117,0
0,5
526707,0
110,4
0,9
09 кава, чай
12059,2
88,6
0,0
209046,6
107,7
0,4
10 зерновi культури
7240558,1
111,4
15,3
191116,7
108,1
0,3
11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості
175811,2
96,7
0,4
34338,8
106,5
0,1
12 насіння і плоди олійних рослин
1954149,8
94,9
4,1
397429,2
110,9
0,7
13 шелак природний
1090,7
185,7
0,0
29653,9
117,5
0,1
14 рослинні матеріали для виготовлення
33701,9
141,9
0,1
760,7
77,5
0,0
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
4496511,0
97,6
9,5
267350,2
100,3
0,5
IV. Готові харчові продукти
3018600,8
106,8
6,4
2340898,0
121,0
4,1
16 продукти з м’яса, риби
21747,0
139,8
0,0
97280,7
118,5
0,2
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
366878,1
87,9
0,8
67116,7
141,0
0,1
18 какао та продукти з нього
204076,5
111,1
0,4
306699,2
129,8
0,5
19 готові продукти із зерна
268310,0
90,5
0,6
153608,4
130,4
0,3
20 продукти переробки овочів
172289,8
97,6
0,4
181369,3
127,4
0,3
21 різні харчові продукти
131984,3
109,0
0,3
408113,9
112,2
0,7
22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет
229841,7
109,8
0,5
489773,3
131,4
0,9
23 залишки і відходи харчової промисловості
1224764,2
116,5
2,6
216176,5
128,9
0,4
24 тютюн і промислові замінники тютюну
398709,1
112,1
0,8
420759,9
104,0
0,7
V. Мінеральнi продукти
4339620,4
109,9
9,2
14191944,7
113,5
24,8
25 сіль; сірка; землі та каміння
443055,1
105,0
0,9
292547,8
116,8
0,5
26 руди, шлак і зола
3035252,9
110,9
6,4
500809,0
90,3
0,9
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
861312,5
109,0
1,8
13398587,9
114,5
23,4
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості
1871254,4
112,7
4,0
7058290,9
107,8
12,3
28 продукти неорганічної хiмiї
883220,4
113,2
1,9
438443,7
115,7
0,8
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
229546,2
162,6
0,5
741403,4
121,6
1,3
30 фармацевтична продукція
216178,0
112,5
0,5
1947012,5
110,2
3,4
31 добрива
70393,2
54,5
0,1
973568,7
86,4
1,7
32 екстракти дубильні
101328,6
119,6
0,2
386900,3
107,6
0,7
33 ефiрнi олії
124480,0
113,9
0,3
711494,2
118,6
1,2
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
52477,6
99,3
0,1
352439,4
116,2
0,6
35 бiлковi речовини
52027,0
107,4
0,1
113623,9
108,6
0,2
36 порох і вибухові речовини
8630,7
63,4
0,0
14195,5
107,9
0,0
37 фотографічні або кінематографічні товари
291,6
79,7
0,0
29015,6
105,6
0,1
38 різноманітна хімічна продукція
132681,2
122,5
0,3
1350193,6
107,6
2,4
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
694255,7
123,7
1,5
3558577,4
109,6
6,2
39 пластмаси, полімерні матеріали
610120,9
130,9
1,3
2701117,0
109,8
4,7
40 каучук, гума
84134,7
88,4
0,2
857460,5
109,2
1,5
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена
165354,0
108,8
0,3
284929,7
113,4
0,5
41 шкури
88761,0
110,3
0,2
173557,0
109,1
0,3
42 вироби із шкіри
50381,9
107,3
0,1
106047,9
122,7
0,2
43 натуральне та штучне хутро
26211,0
106,9
0,1
5324,7
91,2
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
1494627,8
123,9
3,2
303897,0
121,3
0,5
44 деревина і вироби з деревини
1492545,2
123,9
3,2
294486,9
121,9
0,5
45 корок та вироби з нього
1029,4
220,7
0,0
7535,8
103,3
0,0
46 вироби із соломи
1053,2
92,8
0,0
1874,3
111,2
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
548599,6
105,9
1,2
1085169,2
113,6
1,9
47 маса з деревини
2457,6
82,2
0,0
128610,8
114,6
0,2
48 папір та картон
482271,3
107,0
1,0
923461,2
113,5
1,6
49 друкована продукція
63870,7
99,6
0,1
33097,1
114,4
0,1
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
846558,1
111,5
1,8
2011682,8
115,7
3,5
50 шовк
21,9
285,1
0,0
1103,3
95,5
0,0
51 вовна
7654,8
150,3
0,0
53275,2
111,6
0,1
52 бавовна
2702,9
104,0
0,0
156888,9
99,8
0,3
53 інші текстильні волокна
1323,3
133,2
0,0
10212,9
95,3
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
10325,1
104,7
0,0
279872,7
125,6
0,5
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
20865,8
97,4
0,0
225933,6
106,6
0,4
56 вата
83565,0
125,5
0,2
146564,8
105,7
0,3
57 килими
13582,5
118,2
0,0
42358,6
113,6
0,1
58 спецiальнi тканини
3562,4
94,7
0,0
63754,6
111,1
0,1
59 текстильні матеріали
10710,8
124,3
0,0
144296,0
107,5
0,3
60 трикотажні полотна
9886,7
80,8
0,0
114517,9
105,4
0,2
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
136222,2
111,8
0,3
260661,8
140,2
0,5
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
404169,6
106,7
0,9
242132,5
128,8
0,4
63 іншi готовi текстильні вироби
141965,0
122,2
0,3
270110,2
114,1
0,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
208246,0
115,4
0,4
365074,9
136,7
0,6
64 взуття
194470,1
113,5
0,4
337522,8
136,5
0,6
65 головнi убори
6055,7
183,6
0,0
13939,7
149,2
0,0
66 парасольки
7176,3
130,2
0,0
4430,7
121,6
0,0
67 обробленi пір’я та пух
543,9
176,6
0,0
9181,6
136,1
0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу
401993,5
110,5
0,8
766270,7
117,6
1,3
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
103402,8
117,0
0,2
234877,4
128,9
0,4
69 керамiчнi вироби
138300,5
100,0
0,3
215025,4
120,8
0,4
70 скло та вироби із скла
160290,2
116,8
0,3
316367,9
108,7
0,6
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
62442,6
60,2
0,1
71362,1
130,7
0,1
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
11632691,7
114,9
24,6
3575231,9
118,7
6,3
72 чорнi метали
9936987,2
114,7
21,0
1366641,6
120,4
2,4
73 вироби з чорних металів
1109874,9
123,8
2,3
967880,4
119,9
1,7
74 мiдь i вироби з неї
139684,3
105,4
0,3
105416,4
117,7
0,2
75 нiкель i вироби з нього
8126,1
144,0
0,0
94071,1
123,3
0,2
76 алюмiнiй i вироби з нього
131949,1
102,1
0,3
396711,2
107,6
0,7
78 свинець і вироби з нього
33672,6
75,3
0,1
16240,1
128,9
0,0
79 цинк i вироби з нього
362,9
563,0
0,0
82661,5
113,1
0,1
80 олово і вироби з нього
312,9
181,8
0,0
4792,7
97,1
0,0
81 іншi недорогоцінні метали
97670,4
102,1
0,2
64882,2
144,1
0,1
82 інструменти, ножовi вироби
25233,6
114,2
0,1
227464,3
117,2
0,4
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
148817,9
112,9
0,3
248470,3
120,2
0,4
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
4654717,9
108,8
9,8
11955216,0
120,7
20,9
84 реактори ядерні, котли, машини
1724305,6
99,8
3,6
6475933,7
112,1
11,3
85 електричнi машини
2930412,2
115,0
6,2
5479282,4
132,8
9,6
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
669330,4
106,9
1,4
4554048,4
108,9
8,0
86 залізничні локомотиви
253460,5
115,4
0,5
246360,6
146,4
0,4
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
137484,5
103,6
0,3
4222813,8
106,5
7,4
88 літальні апарати
61049,8
210,3
0,1
64042,3
223,1
0,1
89 судна
217335,6
88,9
0,5
20831,7
107,2
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
148635,8
98,1
0,3
940627,3
120,1
1,6
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні
145591,2
98,0
0,3
914786,0
120,0
1,6
91 годинники
2560,4
100,5
0,0
15885,1
115,9
0,0
92 музичні інструменти
484,2
112,3
0,0
9956,2
146,7
0,0
ХX. Рiзнi промислові товари
826197,1
114,6
1,7
868511,7
120,6
1,5
94 меблi
625803,4
115,4
1,3
324203,7
126,1
0,6
95 іграшки
115016,6
120,3
0,2
262006,7
121,6
0,5
96 рiзнi готовi вироби
85377,1
102,7
0,2
282301,3
114,1
0,5
XXІ. 97 Твори мистецтва
880,6
366,3
0,0
2066,4
272,6
0,0
Товари, придбані в портах
6601,3
130,2
0,0
432796,2
216,3
0,8
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Описание: http://www.ukrstat.gov.ua/img/ua/line.gif
© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 31.05.2019
[1] Статистичний щорічник України за 1995 рік. – К., 1996. – С.71.
[2] СССР и зарубежные страны. 1989 г. Стат. сборник. – М., 1990. – С.38-39.

1 коментар:

  1. Дякую за матеріал.
    В зв'язку з тим, що значна частка робочої сили України отримала можливість віїжджати за кордон, де вищий рівень зарплат, в Україні буде зростати дефіцит робочої сили, внаслідок чого буде зростати і зарплата працівників на внутрішньму ринку, що в свою чергу буде змушувати власників підприємств модернізувати виробництво, щоб підвищити продуктивність праці, скоротити витрати на робочу силу і здешевити продукцію, зробити її більш конкурентноспроможною. Не варто також чекати підвищення активності робітничого класу в умовах, коли росте попит на робочу силу і за кордоном і у нас, коли відносно легко робітникам можна знайти можливість продати свою робочу силу на більш вигідних для себе умовах.
    О.Б.

    ВідповістиВидалити